Menu


Privacy- en cookieverklaring

Voor de maatschappij, dus zo ook voor de stichting kom Leren, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy. Dit geldt in ons geval dan ook vooral voor de (persoons)gegevens van onze leerlingen, de ouders en medewerkers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is het uitgangspunt voor de behandeling/verwerking van persoonsgegevens binnen de stichting. Als je ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement.

 

Functionaris Gegevensbescherming
Stichting kom Leren heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De heer Clément Bauduin werkt onafhankelijk en ondersteunt de stichting in de naleving van de AVG. Indien gewenst kun je contact opnemen via e-mail: fg@kom-leren.nl.

 

Toestemming gebruik gegevens
Door gebruik te maken van deze website ga je ermee akkoord dat je gegevens worden opgenomen in onze database.

 

Welke gegevens
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je; i) gegevens invult of achterlaat op onze website, ii) je inschrijft als kandidaat of iii) op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van deze site.

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video - op vrijwillige basis.
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die vereist zijn voor of gerelateerd zijn aan het werken in het onderwijs (o.a. Verklaring omtrent gedrag).

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Waarom

We verzamelen gegevens voor:

 • Het beoordelen van jouw sollicitatie/offerte;
 • Het zoeken en vinden van een kandidaat in de kandidatenbank;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is vanuit de sollicitatieprocedure.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van jou. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

 

Verstrekken gegevens aan derden

De verkregen gegevens worden primair gebruikt voor de sollicitaties bij de stichting. Er kunnen zich situaties voordoen dat derden om informatie vragen. Deze verzoeken kunnen een wettelijke grondslag hebben, alsdan zal de stichting de informatie verstrekken. Indien er geen grondslag is in wet- of regelgeving geschiedt dit enkel in overeenstemming met de sollicitant.

 

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage kun je doen door een brief te sturen of e-mail naar info@kom-leren.nl ter attentie van de privacy officer. Indien er sprake is van een onjuist verzoek of onredelijk vaak verzoek kan de stichting kosten in rekening brengen om te voldoen aan het verzoek. Bij de uitvoering van uw rechten kunnen wij ten alle tijde u verzoeken te legitimeren, voordat wij overgaan tot de uitvoering van uw verzoek.

 

Datalekken

Indien wij waarnemen dat er sprake is van een datalek dan schakelen wij zo snel mogelijk met onze Functionaris Gegevensbescherming. Ook vindt een analyse plaats van de ernst en de impact van het lek. We bekijken of een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is.

 

Bezoekers van onze website

Stichting kom Leren heeft als leverancier en hostingpartner van de ‘werken bij’ website gekozen voor AFAS.

 
Persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden door AFAS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Evaluatie, (technische) analyse en online dienstverlening

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de Stichting kom Leren. (het optimaliseren en verbeteren van de online dienstverlening)

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website/intranet. De meeste van deze cookies plaatst AFAS zelf. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op www.werkenbijkomleren.nl gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en om instellingen en voorkeuren te onthouden.
 
Video's die via werkenbijkomleren.nl geüpload zijn worden afgespeeld met behulp van een video player. Deze video player slaat enkele gegevens lokaal op in de browser. Deze gegevens beslaan voorkeuren en gebruiksgegevens en bevatten geen persoonsgegevens. Ook worden deze gegevens niet verzonden naar andere servers.

 
Daarnaast worden op de werkenbijkomleren.nl website(s) binnen Stichting kom Leren ook Google Analytics cookies gebruikt.

 

Cookie Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet worden gedeeld. Er is geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig.
 
Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van stichting kom Leren en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. stichting kom Leren heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Google Analytics account van stichting kom Leren geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Google Analytics cookie van stichting kom Leren een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van werkenbijkomleren.nl te kunnen waarborgen. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

 

Opt-out

 Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.