Menu


In beeld: Anouk Husson

 

Als je kinderen voorbereidt op de toekomst, moet je jezelf blijven ontwikkelen. Daarom is kom Leren twee jaar geleden een eigen Academie gestart. Die biedt nascholing voor, door en met medewerkers. Coördinator Anouk Husson zette de Academie mee op en zorgt elk schooljaar voor een aanbod dat aansluit op wensen en behoeften. Zo draagt ze bij aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

De Academie biedt iedereen een kans om zich te blijven ontwikkelen. Of je nu voor de klas staat of achter de schermen het onderwijs mee vorm geeft. Of je nog student bent of al jaren werkt. Anouk en haar collega Peter Otermans hebben de Academie samen opgezet. "De volgende stap is deze manier van samen leren en ontwikkelen duurzaam en toekomstbestendig maken. Met kwalitatief aanbod voor álle functies binnen onze stichting. Bij de opstart zagen we scholing nog als een innovatie. Nu zien we het als een vanzelfsprekendheid."

En dat zien de medewerkers van kom Leren ook. Inmiddels doen alle 20 scholen en meer dan 200 personeelsleden mee. Zelfs mensen van andere organisaties melden zich aan. "Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente of van andere onderwijskoepels. Ook zij zijn bij ons welkom. Andere stichtingen kennen wel kwaliteitskringen, maar geen unieke Academie zoals de onze. Daarin loopt kom Leren écht voorop in onderwijsland!"

De Academie koopt expertise in en organiseert workshops met de kennis die al in huis is. "Zo leiden we onze eigen mensen op. Zo kweken we ons eigen talent. Dat maakt dat ouders tevreden zijn over ons onderwijs. En dat sollicitanten bewust kiezen voor een stage of baan bij ons. Daar ben ik trots op! Onze organisatie blijft haar mensen binden en boeien, een leven lang. Dat ervaar ik zelf ook. Dat is de kracht van onze stichting: je mag doen waar je hart en je kracht ligt. Ik word hier gezien als mens en als professional. Dat maakt kom Leren een heel fijne werkgever."


Meer weten? Lees ook de andere verhalen


Enthousiast geworden?

Wij zijn altijd op zoek naar talent!