Menu


In beeld: Ingrid Provaas

 

Elke leerling moet kunnen groeien en bloeien. De een heeft daar meer hulp bij nodig dan de ander. Leerkrachten zorgen daarvoor, maar staan daarin niet alleen. Vooral als er een zorgbehoefte ligt en extra ondersteuning gewenst is. Gespecialiseerde medewerkers kijken, denken en doen mee. Zo ook consultant/psycholoog Ingrid Provaas. Zij zorgt samen met intern begeleiders, leerkrachten, ouders en partners buiten school dat elk kind de route kan volgen die bij hem past.

Kinderen iets leren, leek Ingrid Provaas vroeger als kind het hoogst haalbare. Daarom wilde ze de pabo volgen. Maar Kinder- en Jeugdpsychologie bleek nog meer bij haar te passen. Inmiddels werkt ze al jaren als consultant/psycholoog bij kom Leren. "Een fijne werkplek! Want bij het primair onderwijs ligt toch echt mijn hart. De scholen zetten mij in om mee te denken over extra ondersteuning en begeleiding. Zo geven we invulling aan passend onderwijs. Dat betekent dat we kinderen niet gelijk behandelen. Klinkt gek, maar juist dát is gelijkwaardig. Ieder kind volgt de route die bij hem past. Die route zet ik samen met de leerkracht en intern begeleider, met het kind, ouders en partners buiten school uit. Samen gaan we na wat wij op school doen, wat ouders kunnen doen en wie we daarbij betrekken."
 
Ingrid vindt het een voordeel dat ze iets verder van de leerling afstaat dan de leerkracht. Ze kan daardoor kritisch bevragen en goed meedenken. "Met kleine aanscherpingen kan ik het verschil maken. En met een specifieke vraag kan ik iemand aan het denken zetten. Ik zie het als een compliment als ouders of leerkrachten zich kwetsbaar opstellen. Soms moet iemand huilen, een ander wordt boos. Dat is niet erg. Voor mij is dat het bewijs dat ze betrokken zijn, dat de setting veilig en vertrouwd is. En dát is de basis. Er zijn ook ouders die schrikken van het idee dat een psycholoog hun kind observeert. Soms moet je mensen wat denktijd gunnen of eerst beter kennismaken. Mijn ervaring is dat het dan goedkomt. Ik laat ouders merken dat ik nooit tegenover, maar altijd naast hen sta. Want alles wat ik doe, doe ik voor hun kind. Daar wil ik het beste voor."
 
Ingrid beschouwt de leerkrachten als het kapitaal van kom Leren. "Zij moeten niet alleen lesstof overbrengen. Ze moeten dealen met de maatschappij in het klein. Met kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, uit gezinnen met verschillende achtergronden. En vaak met hoge eisen en verwachtingen over wat zij leerlingen moeten bieden. Ik probeer te ondersteunen door mee te denken, te observeren, te onderzoeken, handvatten te geven en perspectief te bieden. Zo laat ik leerkrachten voelen dat ze er niet alleen voor staan."
 
"Door over een casus te sparren, komen we tot nieuwe inzichten. Op elke school gebeurt dat in een warme sfeer. Overal voel je dat er oprechte aandacht is. En dat iedereen zich wil inspannen om tot het uiterste te gaan voor elk kind. Als we met elkaar een goede oplossing vinden, maakt me dat trots. Daarbij ligt voor mij de nadruk op 'sámen'. Als we iets bereiken of passende begeleiding vinden, komt dat nooit door mij alleen. Dat is het resultaat van onze gezamenlijke inzet."


Meer weten? Lees ook de andere verhalen


Enthousiast geworden?

Wij zijn altijd op zoek naar talent!